Het mysterie van de vrouw die zes jaar lang als mummie op de achterbank van haar auto zat, is inmiddels alleen maar groter geworden. (Artikeltje)
De vrouw uit Pontiac, Pia Farrenkopf, de bewoonster van het huis die als mummie werd aangetroffen in haar garage en die overigens nog steeds niet als zodanig is ge´dentificeerd, zou volgens de gegevens van het Kiesbureau in Oakland County in 2010 haar stem uitgebracht hebben toen er gestemd moest worden voor de nieuwe gouverneur. Mevrouw Farrenkopf had zich in 2006 als kiezer laten registreren, maar had in 2010 voor het eerst van haar stemrecht gebruik gemaakt. Alles wijst er echter op dat de vrouw in 2008 is overleden. Hoe kan zij dan haar stem hebben uitgebracht, zo vragen velen zich af. Daar komt nog bij dat mensen die slechts incidenteel gebruik van hun stemrecht maken, zoals mevrouw Farrenkopf, dan meestal wel stemmen bij de presidentsverkiezingen en als regel thuis blijven als er gestemd moet worden voor de gouverneur. Onderzocht wordt nog of hier mogelijk sprake is van een administratieve fout, of dat hier bewust verkiezingsfraude is gepleegd.