De voordelen van borstvoeding worden in veel onderzoeken overschat. Dat zou blijken uit een nieuwe, uitgebreide studie.
Kinderen die als baby borstvoeding kregen zijn op latere leeftijd gemiddeld genomen niet gezonder of slimmer dan hun broertjes of zusjes die flesvoeding kregen.
Eerder aangetoonde voordelen van borstvoeding bij andere studies zijn mogelijk veroorzaakt door verschillen in afkomst van proefpersonen.
Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Social Sience & Medicine.
De onderzoekers analyseerden de ontwikkeling van 8.237 kinderen die werden geboren in 1979 en van hun babytijd tot volwassenheid worden gevolgd bij de zogenoemde National Longitudinal Survey. De gegevens van alle proefpersonen werden vergeleken om de invloed van babyvoeding te meten op gezondheids- en intelligentiekenmerken zoals hun BMI, hun gewicht, intelligentie, wiskunde vaardigheden en de eventuele ontwikkeling van hyperactiviteit en astma.
In eerste instantie leken de kinderen die als baby borstvoeding hadden ontvangen iets gezonder dan proefpersonen die flesvoeding hadden gekregen, net als in eerdere studies naar de effecten van babyvoeding.
Dat veranderde toen de wetenschappers zich focusten op een bepaalde groep binnen hun proefpersonen, namelijk broertjes en zusjes die in eenzelfde gezin waren opgegroeid, maar waarvan de één borstvoeding had gekregen en de ander flesvoeding.
Bij deze groep bleken er nauwelijks verschillen in gezondheid en intelligentie te zijn ontstaan. De ontwikkeling van astma bleek zelfs vaker voor te komen bij kinderen die borstvoeding hadden ontvangen.
Volgens hoofdonderzoekster Cynthia Colen zijn eerder gemeten voordelen van borstvoeding waarschijnlijk vertekend doordat kinderen die met de borst zijn gevoed vaker uit hoog opgeleide en welgestelde gezinnen komen. “Moeders met een hogere educatie, een hoog inkomen en veel flexibiliteit in hun dagelijkse schema zijn vaker geneigd om hun kinderen lange tijd met de borst te voeden”, verklaart Colen op de nieuwssite van Ohio State University.
De omgeving waarin deze kinderen opgroeien heeft een positieve uitwerking op hun gezondheid en intelligentie op de lange termijn. Dit effect wordt in veel studies mogelijk ten onrechte gekoppeld aan borstvoeding.
“Ik zeg niet dat borstvoeding helemaal geen voordelen heeft op bijvoorbeeld de voeding en immuniteit van pasgeboren op de korte termijn”, aldus Colen. “Maar als we de gezondheid van kinderen willen verbeteren moeten we ons ook op de lange termijn focussen.”
Volgens Colen worden moeders nu vaak te veel gepusht om borstvoeding te geven.
“We moeten begrijpen dat borstvoeding geven voor sommige vrouwen erg moeilijk is en misschien wel ondoenlijk. Laten we wat vanaf nu wat realistischer zijn over wat borstvoeding wel en niet kan doen.”