Een foto van een babymeisje met een geweer op de schoot verhit de gemoederen in de Verenigde Staten en op sociaalnetwerksites. Vader Christopher Duffy