Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom, moet de gemeente Alkmaar hebben gedacht. Al jaren worden er plannen bedacht om de overlast door meeuwen tegen te gaan, maar niets leek te werken, of de maatregelen werden verboden. Preventie lijkt nu het antwoord te zijn voor het probleem.
Meeuwenoverlast en Alkmaar zijn al jaren onafscheidelijk. Het gemeentebestuur bedacht van alles om de overlast te bestrijden. De dieren verjagen, de eieren wisselen of behandelen. Niets leek te helpen en zelfs de Tweede Kamer greep in. Die verbood het wisselen en behandelen van de eieren, omdat meeuwen een beschermde diersoort zijn.

Het antwoord lijkt nu te liggen in preventie. De gemeente laat ondergrondse containers aanleggen. Aanstaande donderdag worden de eerste twee in gebruik genomen in de Marktstraat. De vuilcontainers moeten zorgen voor een schone stad en zodoende de meeuwenoverlast tegengaan. Geen vuil(niszak) op straat, betekent geen reden voor de vogels om er te zijn. In totaal worden er in de binnenstad en spoorbuurt op 50 plekken ondergrondse containers geplaatst.

In de ondergrondse containers in de Marktstraat is bij wijze van proef een klein klepje voor zwerfvuil aangebracht. Mensen kunnen hier hun zwerfvuil in kwijt, waardoor er in de omgeving minder prullenbakken nodig zijn.

Eind van dit jaar moeten alle containers geplaatst zijn. Dat is ook het moment dat Alkmaar de meeuwenoverlast onder controle hoopt te hebben.