Dat Amsterdam Zuid het rijkste stadsdeel is van de hoofdstad, wisten we al. Oud geld, notarissen, tandartsen, families met enorme panden die ze voor een paar meier op de kop tikten in de jaren ’70 en die nu miljoenen waard zijn, u kent het wel. Maar dat ze in Zuid zoveel oud geld hebben dat ze het bij het grofvuil zetten hadden ook wij niet verwacht. Het stadsdeel zette volgens het Parool zo’n 46.000 gulden op straat en, hoe rolbevestigend, mistte het geld geen moment.
Geldkistjes in afgedankt meubilair
Een medewerker van afvalbedrijf HVC in Hoorn vond het geld in afgedankt meubilair van het stadsdeelkantoor. Op 11 januari wilde hij een bak afvalhout met een shovel aandrukken toen er geldkistjes met netjes gesorteerde bankbiljetten tevoorschijn kwamen. De afvalverwerker liet weten dat het ging om afgedankt kantoormeubilair uit het voormalige stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen.
Waar het geld voor bedoeld is, is onduidelijk. Stadsdeel Zuid heeft het geld ‘niet gemist’. Dat kunnen we op zijn minst verdacht noemen, en het zou dus zomaar kunnen dat het geld bewust is ‘weggewerkt’ in de ondoorzichtige ambtelijke organisatie in Zuid. Omdat het guldens betreft moet dit hoogstwaarschijnlijk al voor 1 januari 2012 gebeurd zijn, toen stadsdeel Zuid nog Oud-Zuid of Zuideramstel was.
Stadsdeel Zuid heeft het geld teruggevorderd en gaat onderzoeken waar het geld vandaan komt. En jazeker, de gulden-biljetten kunnen nog gewoon worden omgewisseld in euro’s. Een beetje politicus zet dit dus gewoon in de boeken als financiële meevaller.