Een jongen van tien mag aan de universiteit van Zürich een wiskundecursus voor gevorderden volgen. De bolleboos loste moeiteloos het eindexamen op aan de middelbare school en gaat zijn kennis nu bijschaven op het hoogste niveau. Maximilian Janisch kan voor vragen ook terecht bij zijn vader die een wiskundeprofessor op pensioen is.
Janisch is de jongste student ooit die de toelating krijgt om de wiskundecursus te volgen aan de universiteit van de Zwitserse stad. ‘Hij is een intelligente knaap die op jonge leeftijd al heel wat begrijpt’, zegt Michael Hengartner van de universiteit.

Janisch heeft eigenlijk niets meer te zoeken op de middelbare school maar kan officieel nog niet studeren aan de universiteit omdat hij zijn diploma middelbaar onderwijs nog niet op zak heeft. Als alternatief mag hij nu al een speciale cursus wiskunde volgen.

De jongen sloeg al drie jaar over in het middelbaar en is naar eigen zeggen ‘wel geen specialist in het maken van vriendjes’. ‘Ik kan geen vrienden vinden die interesse hebben voor het discussiëren over de wiskundige Archimedes en haast niemand weet wie de Duitse wiskundige Carl Friederich is’, aldus de wiskundeknobbel van Duitse komaf die samen met zijn ouders in Luzern woont.