Een 38-jarige man is donderdag op Schiphol tegen de lamp gelopen, omdat hij nog 48 verkeersboetes moest betalen. Het betrof een totaalbedrag van bijna 10.000 euro, liet de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven vandaag weten. De Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats wilde gaan vliegen toen de brigade grensbewaking van de marechaussee de ontdekking deed. Uiteindelijk kwam zijn werkgever over de brug en heeft het openstaande bedrag van 9846,29 euro voor hem betaald. Daarop kon de man zijn reis hervatten.