De chique Van Lanschot bank wil liever familiebedrijven met een omzet van minimaal € 5 miljoen als klant dan minder vermogenden. Die moeten maar naar een andere bank. Follow the Money heeft een brief in handen waarin de bank het volgende schrijft aan een klant:
‘Volgens onze informatie sluit uw profiel niet aan op onze zakelijke doelgroep. Met het oog op het beëindigen van de dienstverlening aan niet tot de doelgroep behorende relaties adviseren wij u om uw bankzaken buiten van Lanschot onder te brengen.’
In de zakelijke tak van de bank ligt de nadruk op dienstverlening aan familiebedrijven. De gevolgen voor deze groep klanten kan dan ook groot zijn. Zij verliezen hun bestaande relaties en moeten op zoek naar een nieuwe bank. Dat is niet eenvoudig. Banken geven niet snel meer kredieten.