Oud-minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is niet op komen dagen op zijn eigen afscheidsreceptie. En dat is veel van zijn oud-medewerkers in het verkeerde keelgat geschoten.
Op het interne web van het ministerie staan tal van boze reacties. Voor de opvallende afwezigheid van Rosenthal bestaat bij de ambtenaren geen enkel begrip. Iemand schrijft: "Minister Rosenthal neemt geen afscheid van zijn personeel. Ongehoord! Twee jaar lang hebben we ons, soms ver buiten de kantooruren, voor hem ingezet. En dan gaat hij weg zonder een woord van dank. Vreesde hij een lege zaal?"
Een ander schrijft: "De minister heeft deze middag in besloten kring afscheid genomen, staat op het Rijksportaal BZ in de laatste alinea te lezen. Dank u wel!"
Rosenthal was allesbehalve geliefd bij het personeel. Ambtenaren noemen hem eigenzinnig en stuurs. Bij benoemingen drukte hij soms zijn eigen zin door, tegen alle adviezen van zijn medewerkers in. Rosenthal kon ook niet door één deur met zijn secretaris-generaal Ed Kronenburg, de hoogste ambtenaar op het departement. Die nam de telefoon niet meer op als de minister hem belde.