De Piratenpartij doet flink z'n best om weer wat aandacht te krijgen. Zo laat de partij nu weten dat ze wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet.
De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren. Meer vrije toegang tot informatie is een speerpunt voor de Piratenpartij. Volgens de partij horen colleges voor iedereen toegankelijk te zijn, omdat hogescholen en universiteiten met publiek geld worden betaald.