"Hij hield van zuipen, vuurwapens, auto's en jongere vrouwen tot op de dag dat hij doodging", zo liet Michael Blanchard zijn leven samen