De burgemeester van het Zuid-Italiaanse dorp Falciano heeft zijn inwoners opgeroepen om voorlopig niet te sterven. Er is geen ruimte meer om doden te begraven.
Het gebrek aan grafruimte in Falciano (4000 inwoners) is een gevolg van een ruzie met het naburige dorp Carinola. Bij een gemeentelijke herindeling kwam de begraafplaats 50 jaar geleden helemaal op het grondgebied van Carinola. Begin jaren negentig kwamen de twee gemeenten overeen om de begraafplaats uit te breiden, maar in de praktijk gebeurde er niets. Falciano trok zich uiteindelijk uit het bouwproject terug.
De burgemeester wil nu binnen zijn gemeentegrenzen een begraafplaats laten aanleggen. Tot die er is mogen de burgers "voor zover mogelijk niet het tijdelijke voor het eeuwige verruilen". Sommige inwoners hebben al eigen grond aangeboden voor 'noodgraven'.