Het kabinet moet onderzoeken of en hoe leegstaande rijksgebouwen kunnen worden gebruikt als huisvesting voor met name ouderen, studenten, starters en