Per jaar verdwijnen 65.000 mensen van de radar omdat zij zich niet inschrijven bij een gemeente. Dit zijn vooral jonge allochtonen.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de helft van de 65.000 verdwenen mensen binnen twee jaar weer boven water.
Ook onderzocht het CBS dat het aantal personen dat met onbekende bestemming vertrekt, sinds de jaren negentig verdubbeld.