Opschudding in het Canadese Edmonton waar een 9-jarig autistisch meisje tot tweemaal toe de toegang werd ontzegd tot een klerenwinkel. Reden: de winke