Als minister Hoogervorst zijn zin krijgt, zal horecapersoneel verboden worden alcoholische dranken te nuttigen tijdens het werk. De drank- en horecawet zal dan worden aangescherpt. De bedoeling van de wetswijziging is het misbruik van drank verder te beteugelen. Ook zal de verkoop van alcoholhoudende drank in andere gelegenheden, zoals tabakszaken, videotheken en drogisten verboden worden en de consumptie van alcohol in sportkantines zal ook worden aangepakt. Men zal alleen nog voor leden van de sportverenigingen mogen tappen en alleen vlak voor en vlak na een wedstrijd, zodat een sportkantine minder op een echte kroeg zal lijken. Het verhuren van sportkantines voor feesten en dergelijke buiten de sportactiviteiten om zal niet meer mogelijk zijn. Het bevoegd gezag zal de mogelijkheid krijgen om een drankvergunning per direct te schorsen, in plaats van via allerlei procedures de vergunning in te trekken, wat alleen kan als er zaken echt niet deugen. Dat vergroot de mogelijkheiden tot krachtdadig optreden van de burgemeesters. Verder zullen Breezers niet meer in de supermarkt verkocht mogen worden en wordt de minimumleeftijd voor de verkoop van licht-alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar.