Voor een serie portretten is De Pers op zoek naar mensen met een dubbelleven. Bent u een studente die haar studie bekostigt als escortgirl? Een militair die is uitgezonden naar Afghanistan, terwijl vrouw en kinderen zich zorgen maken als er een bermbom ontploft. Een jonge Marokkaanse die "thuis" als vrome moslima door het leven gaat, maar ook de bloemetjes buiten zet.
Of een zakenman/vrouw getrouwd, kinderen, veel van huis voor werk, met een buitenechtelijke relatie. Het idee is om in de huid te kruipen van die personen, te voelen, zien en ruiken, wat diegene meemaakt in beide levens. En om de strijd te beschrijven die nodig is om beide levens in stand te houden.
Het moeten open en eerlijke portretten worden, maar indien gewenst is uw anonimiteit te allen tijde gewaarborgd. Aanmelden kan via dubbelleven@depers.nl