Een man is een Facebookcampagne begonnen om zijn zoon een aparte naam te geven. Zijn vrouw heeft namelijk in een vlaag van verstandsverbijstering toeg