De gemeente Emmen heeft over 2010 een tekort van 5,5 miljoen euro, in plaats van de eerder berekende 1,1 miljoen. Dit is gevolg van fouten die zijn gemaakt in de jaarrekening. Die valt daardoor bijna 4,5 miljoen euro lager. Verschillende posten in de jaarrekening werden twee keer opgevoerd, zoals een uitkering Wet, Werk en Bijstand van 3 miljoen euro. Volgens het college gaat de burger niets van deze fouten merken, het tekort wordt aangevuld vanuit de reserves. De gemeente Emmen heeft de verantwoordelijke ambtenaar inmiddels uit zijn functie gezet. Wethouder Bouke Arends voelt zich niet verantwoordelijk.