Meer dan de helft van de achtduizend politiehonden van de USPCA, de Amerikaanse politiehondenorganisatie, bestaat uit in Duitsland opgeleide herdersho