Een Amerikaanse man heeft op een technologische blogsite trots zijn verloving aangekondigd. Hij gebruikte de iPad om zijn vriendin ten huwelijk te vra