Het stadsbestuur van Dronten gaat onderzoeken of de rotondes in de gemeente verhuurd kunnen worden. Mensen of bedrijven kunnen dan onder bepaalde voorwaarden de rotonde naar eigen inzicht inrichten en onderhouden, aldus Omroep Flevoland. Het onderhoud kost de gemeente jaarlijks veel geld. Door anderen daarvoor verantwoordelijk te maken hoopt het college geld te besparen. De verkeersveiligheid mag met het plan niet in het gedrang komen.