In de Indiase stad Mumbai (Bombay) heeft het gemeentebestuur vuilstortplaatsen met parfum besprenkeld om de onaangename stank te verdrijven! Gemeentearbeiders besproeien nu bijna dagelijks de twee stortplaatsen met een met water verdunde kruidige parfum, omdat omwonenden geklaagd hadden over de stank die er vandaan kwam. De stank is nu veel minder, maar milieuactivisten zeggen dat dit geen houdbare oplossing voor het stankprobleem is. De 42.000 liter parfum die hiervoor gebruikt wordt kost ruim 76.000 euro en het houdt de vuilnisbelten voor hooguit zes tot acht maanden ‘geurig’. Niet alleen de omwonenden hebben profijt van de ‘lekker ruikende’ vuilnisbelten, ook de arme sloebers die er in wroeten om er voor hen bruikbare spullen te zoeken hoeven dit dus niet in een ondragelijke stank te doen!