Af en toe eens op zolder gaan kijken kan nooit kwaad, misschien treft u er tussen alle rommel door wel... een troep Kosovaren aan. Het overkwam de wer