Een Texaanse grafdelver heeft het bovenstaande spreekwoord alle eer aangedaan. Joe Rivas was met een doodskist op weg naar het Mission Burial Park in