Een snelweg in Californie moest een tijd worden afgesloten nadat een vrachtwagen die bijen vervoerde, was omgekanteld. Acht tot twaalf miljoen bijen z