Nederland is het enige West-Europese land waaruit meer mensen vertrekken dan er binnenkomen. In 2005 verlieten 121 duizend personen ons land, het hoogste aantal ooit. Het aantal immigranten kwam uit op 92 duizend. In Europa is er geen land met zo’n groot vertrekoverschot. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Decennialang overtrof het aantal mensen dat naar Nederland kwam het aantal mensen dat Nederland verliet. Sinds 2003 is dit veranderd en is het aantal emigranten groter dan het aantal immigranten.
Aan de stijging van de emigratie lijkt vooralsnog geen einde te komen. In het eerste kwartaal van 2006 verlieten 29 duizend mensen ons land, 5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.