In Italie is een recordbedrag aan verkeersboetes uitgeschreven in 2006. In totaal hebben agenten meer dan een miljard euro aan bonnetjes geschreven. Waar vroeger met name werd geschreven wegens door rood rijden of snelheidsovertredingen, zijn het nu met name parkeerproblemen die voor de inkomsten zorgen. Binnensteden en toeristische gebieden worden wat dat betreft steeds beter in de gaten gehouden, waarbij elektronische hulpmiddelen worden ingezet.