De Ogaki Kyoritsu Bank speelt handig in op het stijgende aantal echtscheidingen in Japan. Japanners die in de financiele problemen dreigen te komen als gevolg van een scheiding, kunnen van de bank een speciale lening krijgen. Die moet dienen om de belangrijkste juridische kosten te dekken en de alimentatie te kunnen betalen. De lening, genaamd 'Re' - voor mensen die een nieuw leven beginnen - kent momenteel een rentepercentage van 5,8. Dat is veel lager dan de rente op consumentenkredieten en creditcardleningen, waarmee veel Japannners dergelijke kosten plegen te betalen. Het aantal echtscheidingen in Japan ligt met twee scheidingen per duizend inwoners momenteel lager dan in de Verenigde Staten (3,6 scheidingen per duizend mensen), maar neemt wel toe. In 1996 was er sprake van 1,7 scheidingen per duizend Japanners.