AMSTERDAM - Het kabinet heeft verzwegen dat de Verenigde Staten ook gegevens over de seksuele geaardheid van reizigers kunnen opeisen. Dat stelt SP-Kamerlid Jan de Wit deze week in de Gay Krant. De Amerikanen zouden zelf mogen bepalen of de informatie wel of niet relevant is om op te vragen. Tussen de VS en de Europese Unie is per 31 juli een uitwisselingsverdrag van passagiersgegevens ingegaan. In uitzonderlijke gevallen krijgen de Amerikanen ook de beschikking over gegevens als politieke voorkeur, etnische afkomst en godsdienst. Dat daar ook seksuele geaardheid onder valt, heeft de regering volgens De Wit verzuimd te melden in een brief aan de Tweede Kamer. De Wit stelt dat de VS eenzijdig mag bepalen of iets een uitzonderlijk geval is. Hoe dat gebeurt, en welke criteria worden gebruikt, is volgens de SP'er niet bekend. "Het kabinet laadt in ieder geval de verdenking op zich dat het dat onderwerp wil verzwijgen", zegt De Wit. De SP zal een debat aanvragen over de kwestie. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, rapporteur als het gaat om de uitwisseling van gegevens, vindt het akkoord niet deugen. "Er is geen democratische controle, zelfs geen énkele controle en er zit totaal geen rem op de informatiezucht van de Amerikanen." Het College Bescherming Persoonsgegevens is van mening dat het gegevensakkoord de bescherming van de rechten van burgers onvoldoende waarborgt.