Washington D.C. - Onder begeleiding van een hoempapa orkest en donder- predikers hebben vele honderden gelovigen zich in een nauw straatje in de wijk District Shaw geperst om te worden gedoopt in water dat met een brandslang op hen werd gespoten. Zingend hieven zij hun handen omhoog toen het water als een schitterende deken over hen neerdaalde. Dominees van het United House of Prayer for All People, die de dienst hielden, spoorden hen aan om berouw te tonen voor hun zonden en de Heilige Geest te omarmen. Deze dienst is een jaarlijkse traditie van deze kerk, die in deze wijk haar hoofdkwartier heeft. De doopdienst symboliseert het overwinnen van zonden en lichamelijke tekortkomingen, en de eenheid van de gelovigen met Jezus. Met 1,5 miljoen aanhangers en 140 parochies over de hele wereld behoort het House of Prayer tot de Pinkstergemeenten, die een heel emotionele stijl van aanbidding hebben. Ieder House of Prayer heeft een hoempapa band, die tijdens de diensten een oorverdovend lawaai ten gehore brengt.