Mensen die in het schuldhulpverleningstraject zitten van de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet), kunnen binnenkort een betalingsregeling krijgen voor hun bekeuringen. De boete moet wel volledig worden betaald. Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en de NVVK gaan daartoe samen werken. Kern van de samenwerking is dat het CJIB de incasso schorst gedurende het traject van de schuldregeling. In plaats daarvan ontvangt het CJIB 36 maanden lang een vast bedrag. De hoogte daarvan is afhankelijk van de totale schuldenlast. Staat er na 36 maanden nog een bedrag open, dan moet dat binnen 27 maanden worden voldaan. Het gaat vooral om bekeuringen voor verkeersovertredingen.