Elke man schijnt onder zijn bed wel een stapel Playboys te hebben liggen. Maar die stapel Playboys valt in het niet bij de hoeveelheid Donald Ducks die gelezen wordt door volwassen mannen. Want niet de Playboy, noch een of ander auto- of gameblad is het best gelezen tijdschrift onder mannen - maar de Donald Duck. Maar liefst één derde van de abonnees van dit tijdschrift is achttien jaar of ouder.