Naast de woonark van Lammert de Vries aan de Krusdobbe in Earnewald lag vanmorgen een met drank afgeladen speedboot op het droge. Dat was gisteravond laat nog niet zo. Toen hoorde de arkbewoner wel een stevige klap. "It wie om in oer as tolve hinne, twa fan dy speedboaten wienen hjir oan it racen" (het was om een uur of 12, twee van die speedboten waren hier aan het racen), aldus De Vries. Hij vertelde dat de boot rakelings langs zijn zitje was gescheerd. Van de opvarenden ontbrak ieder spoor. Foto