Organisaties in Overijssel die paasvuren bouwen, moeten voortaan eerst laten uitrekenen of de brandstapel geen stikstofuitstoot veroorzaakt in nabijgelegen natuurgebieden. Dat heeft de provincie per brief laten weten aan de organisaties.

Als er uit de berekening volgt dat er stikstofuitstoot is die nabijgelegen natuurgebieden raakt, is er waarschijnlijk een natuurvergunning nodig voor het paasvuur. De kans dat je zo'n vergunning krijgt is vrij klein, waarschuwt de provincie Overijssel bij voorbaat.

Maar bovendien is het laten maken van een dergelijke berekening kostbaar. Paasvuren worden vaak gebouwd door vrijwilligers, dus het is de vraag of ze de berekening ├╝berhaupt kunnen laten uitvoeren.

Paasvuurbouwer Jos Harmelink uit Vasse zette de provinciale brief op Twitter met de opmerking: "Daar gaat weer een traditie. Einde oefening."

Het ontsteken van paasvuren is in het oosten van het land een oude traditie, die vooral de laatste jaren onder druk staat doordat de bouwers zich aan steeds meer regels moeten houden:

De provincie wil ook dat paasvuurbouwers maatregelen nemen om te voorkomen dat beschermde diersoorten last hebben van de vlammen. Het is op grond van de Wet natuurbeheer verboden om beschermde dieren of hun verblijfplaatsen te verstoren.

Tijdens de opbouwfase van een brandstapel zouden bijvoorbeeld egels en marters zich in het hout kunnen verschuilen. Vogels kunnen er in gaan nestelen.