Weg met je schuldgevoel als je iets online koopt. Je spaart daarmee het milieu. Uit berekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot gemiddeld 2,3 maal lager ligt bij een product dat via internet wordt aangeschaft. Dat komt onder meer doordat het hoge energieverbruik van magazijnen, winkels en andere commerciële gebouwen in de fysieke detailhandel voor veel CO2-uitstoot zorgt. Ook andere factoren, zoals winkelbevoorrading en het aantal reisbewegingen van klanten naar de winkel toe, tellen mee. De nadelige effecten hiervan op het milieu blijken groter dan de impact van opslag, transport en bezorging in de online detailhandel.

'Wat consumenten en politiek denken over de milieubelasting van e-commerce versus fysiek winkelen, klopt niet'', zegt Thijs Boots van Seven Senders, dat pakketverzenders koppelt aan vervoerders, in het AD. ,,Meer dan de helft van de onlinekopers ziet pakketbezorging als milieuvervuilend en zelf naar de winkel gaan niet. Het omgekeerde is het geval.''

Boots: ,,Een winkel heeft verwarming, airco, de deuren staan open. Winkels worden ten minste vijf keer per week bevoorraad, vaak met grote dieselvrachtwagens. Dat geldt allemaal niet bij e-commerce.''

Dat is niet het enige. ,,In Nederland wordt voor 40 tot 50 procent van de winkelaankopen de auto gepakt'', zegt Jesse Weltevreden, lector online ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. ,,Bij de aankoop van kleding, schoenen, woonaccessoires en speelgoed loopt dat op tot boven de 70 procent. Dat zijn twee vervuilende ritten, van gemiddeld 3 tot 10 kilometer. Vergelijk dat met een bestelbus die een efficiënte route rijdt met honderd pakketjes over 100 kilometer. Het aantal kilometers per pakket is dan veel lager. Bezorgen wordt gezien als vervuilend. Maar dat beeld strookt niet met de werkelijkheid.''