Flatgebouwen worden gebombardeerd en burgers beschoten door het Russische leger in Oekraïne. Maar geschokte Oekraïners vertellen hoe hun familie in