Een 60-jarige man uit Opwijk heeft zich maandag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor belaging en elektronische overlast omdat hij op 3 jaar tijd 900 mails had gestuurd naar de gemeente Opwijk, de burgemeester en verschillende schepenen. Daarin deed hij in soms uitermate onfraai taalgebruik zijn beklag over een hele resem zaken. Volgens zijn advocaat maakte de man alleen maar gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting.

Zowel de gemeente Opwijk als voormalig burgemeester Albert Beerens en huidig burgemeester Inez De Coninck stelden zich burgerlijke partij. Volgens hen, en volgens het parket, uitte de man in de honderden mails steevast zijn frustraties en ergernissen over wat hij beschouwde als graaicultuur, postjespakkerij en incompetentie binnen de gemeente. Ook beklaagde hij zich regelmatig over gemeentelijke diensten.

«Hij gebruikte bijna altijd beledigende termen voor de burgemeester en de schepenen, stuurde zijn mails altijd naar verschillende mensen, ook naar journalisten en de politie, en wenste de gemeente elk jaar een ’klotejaar’», klonk het. «Hij stuurde zelfs een scheldmail naar de burgemeester toen hij de begrafenis van zijn broer aankondigde.»

Volgens de gemeente en het parket werd meermaals geprobeerd met de man in gesprek te gaan, maar weigerde die dat steevast. Het parket eiste maandag een gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.600 euro tegen de zestiger. Diens advocaat vroeg de vrijspraak.

«Mijn cliënt beschouwt zichzelf als een wakkere burger, die zijn mening geeft over de manier waarop er in Opwijk aan politiek wordt gedaan», pleitte meester Siegfried Van Mulder. «Hij heeft de burgemeester en de schepenen nooit persoonlijk geviseerd, enkel als politici. Er is ook geen enkel bewijs dat hij met zijn mails de werking van de gemeentediensten heeft verstoord. De gemeente en de verkozenen hadden ook altijd de mogelijkheid om op zijn mails te reageren en van antwoord te dienen, maar dat hebben ze nooit willen doen.»