LONDEN - Een gepensioneerd echtpaar uit Engeland was aan het verhuizen en besloot dat de gebeeldhouwde sfinxen uit de tuin niet echt meer pasten bij d