Dit weekend is de dominee van de Grote Kerk in Gorinchem, Robert Eisinga, door het kerkbestuur op non-actief gesteld. De reden hiervan is dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Femke en dat geldt binnen de streng protestantse leer als een zonde: in de Grote Kerk van Gorinchem worden iedere zondag de woorden "Gij zult niet echtbreken" uitgesproken, het zevende van de tien geboden.

Tijdens de zondagmorgendienst van 22 augustus (voor de liefhebbers: hier) werd ds. Eisinga vervangen door een andere prediker en werd door voorzitter Aart Duijzer aan de gemeente de "verdrietige mededeling" gedaan dat hun vaste dominee in "scheidingsmediation" is: "Dominee Eisinga en zijn vrouw hechten eraan u , de gemeente, mee te delen dat zij als gevolg daarvan momenteel een traject van scheidingsmediation doorlopen. Wegens die omstandigheden hebben wij als kerkraad in goed overleg met de predikant besloten dat hij tot nader datum met verlof is. Gedurende die periode gaat hij niet voor en verricht hij ook geen overig werk in de gemeente."

Scheidingen komen weinig voor onder dominees, maar desalniettemin treedt het kerkbestuur hard op door Eisinga op non-actief te stellen. De hele boodschap is hier terug te horen:

Ds. Eisinga was pas sinds september 2019 als predikant verbonden aan de Grote Kerk. Samen met zijn (aanstaande ex-) vrouw runt hij Horizontas, een bedrijf in vastgoed en hypotheken. De Grote Kerk kwam begin 2019 nog in opspraak als gebedshuis waar ondertekenaars van de Nashville-verklaring werden uitgenodigd als gastpredikers. Dat manifest, "een verklaring over bijbelse seksualiteit", uitte zich sterk tegen homoseksualiteit en wierp daarmee veel stof op.