Een Amerikaanse vader heeft zijn frustraties tegenover zijn ex-vrouw op bijzonder opvallende wijze kenbaar gemaakt. De man dumpte 80.000 pennies in ha