Het is zo vlak voor de verkiezingen én met kinderen die al maanden niet naar school gaan een treurig cijfer: maar liefst 35 procent van de middelbare scholieren uit de tweede klas weet niet dat Nederland een democratie is.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam volgden duizenden scholieren van verschillende middelbare scholen voor langere tijd. Daarover schrijft Trouw. De helft van de kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud vindt democratie niet belangrijk of heeft er geen mening over en 35 procent weet dus niet eens dat we in een democratie leven of ze denken zelfs dat Nederland geen democratie is. Onderzoekers Laura Mulder en Paula Thijs geven wel aan dat sommige kinderen op deze leeftijd nog niet precies weten wat een democratie is.

Het verschil tussen VWO’ers en VMBO’ers is groot op twee vlakken: twee derde van de VWO’ers vindt democratie belangrijk, tegenover ruim een derde van de VMBO’ers. En ook: VWO’ers houden minder rekening met minderheden, VMBO’ers hebben meer begrip voor mensen uit andere culturen of met een andere religie. Dat zou komen omdat VWO’ers vaker van mening zijn dat de meerderheid beslist.

Volgens de onderzoekers zijn de ondervraagde jongeren minder solidair dan oudere generaties. Dat is een behoorlijk probleem, omdat ‘die solidariteit van groot belang is in het licht van de toenemende druk op de sociale zekerheid.’ Ze pleiten dan ook voor meer onderwijs over democratie en maatschappij. Nu begint maatschappijleer pas in de bovenbouw en is het vaak een ondergeschoven kindje.