ABN Amro heeft een baliemedewerkster terecht ontslagen, nadat zij een klant tegen de voorschriften in van dienst was geweest bij het wisselen van een bankbiljet van 500 euro. De kantonrechter gaat akkoord met het ontslag, mede vanwege het belang van anti-witwasregels.

De 44-jarige vrouw werkte sinds 2002 voor de bank, op het laatst als baliemedewerkster van de bank op de vestiging op Schiphol. Per dag handelde zij daar zo'n vijftig transacties af.

In het voorjaar van 2020 besloot ABN Amro om geen geld meer te wisselen, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) de regels daarvoor had aangescherpt, mede vanwege de risico's op witwassen van crimineel geld.

ABN Amro stelde de medewerkers in mails en met een presentatie op de hoogte dat er niet meer gewisseld mocht worden. "De DNB heeft vastgesteld dat dit een hoog-risico handeling betreft, aangezien grote biljetten vaak gebruikt worden in situaties waar witwassen en criminaliteit aan de orde is", benadrukte de bank daarbij.

De baliemedewerkster op Schiphol vond echter een creatieve manier om een klant die een biljet van 500 euro wilde wisselen, toch van dienst te zijn. Op 7 juli 2020 raadde zij de klant aan om een biljet van één dollar te kopen, waardoor zij hem wisselgeld in kleinere biljetten kon geven.

Nadat zij collega's over de transactie had verteld, zette de bank haar op non-actief en startte een onderzoek. Hoewel de caissière ontkende dergelijke transacties vaker te hebben gedaan, bleek zij een dag eerder op dezelfde manier een biljet van 200 euro te hebben gewisseld.

Daarop stapte ABN Amro naar de rechter om de vrouw zonder ontslagvergoeding te kunnen ontslaan. Volgens de bank was sprake van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Daarvoor voerde de werkgever en passant nog een waslijst aan andere grieven tegen de vrouw aan.

Zo zou zij eens haar Schipholpas aan haar zus hebben uitgeleend, uit een WhatsApp-groep met werkinformatie voor werknemers zijn gestapt, en enkele malen geen melding hebben gemaakt van kasverschillen. Ook zou zij te veel fouten maken bij transacties, afspraken niet nakomen, en niet om kunnen gaan met kritiek.

Volgens de baliemedewerkster zou ABN Amro haar na een dienstverband van 18 jaar niet op straat mogen zetten. Zij stelde onder meer dat het wisselverbod haar niet duidelijk genoeg was, en dat zij alleen een klant ter wille had willen zijn.

Als zij toch zou worden ontslagen, claimde de baliemedewerkster ontslagvergoedingen en loondoorbetaling tijdens de opzegtermijn; samen zo'n 85.000 euro.

Uit een recent openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Haarlem de bank gelijk geeft. ABN Amro mag de caissière ontslaan, en hoeft haar geen enkele ontslagvergoeding te betalen.

De werkneemster had volgens de rechter moeten weten dat de wisseltruc in strijd was met het nieuwe beleid van de bank, en handelde alleen daarom al 'ernstig verwijtbaar'.

Daarbij wijst de kantonrechter erop dat bankmedewerkers niet voor niets een bankierseed moeten afleggen, waarin zij beloven integer en zorgvuldig te zullen handelen. Ook liet de rechter meewegen dat de procedures waarmee banken witwassen moeten tegengaan, de laatste jaren 'onder een vergrootglas liggen'.

In 2018 moest ING een schikking van 775 miljoen euro betalen, omdat de bank te weinig had gedaan om witwassen te voorkomen. Tegen ABN Amro loopt nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar tekortschietend anti-witwasbeleid.