JAKARTA - Een zorgmedewerker in Indonesië is op non-actief gezet nadat hij zijn beschermende kleding onder werktijd heeft uitgedaan om met een patië