Terwijl de gemeente Assen benadrukt dat de criminaliteit in de stad daalt, laten de cijfers een ander beeld te zien. Dat merkt het CDA op, die opheldering vraagt van het gemeentebestuur.

In de begroting voor volgend jaar schrijft de gemeente Assen dat het ‘algemene beeld is dat de criminaliteit in de stad daalt’. Onzin, stelt het CDA. De partij, die begin vorige maand ook al hamerde op het probleem, sloeg de politiecijfers erop na en concludeerde dat het helemaal niet veiliger is geworden. ,,We herkennen het beeld van afnemende criminaliteit niet. Het aantal geregistreerde misdrijven neemt volgens cijfers van de politie namelijk toe” schrijft raadslid Anna Hendrikse.

Korte check leert dat het aantal geregistreerde misdrijven inderdaad een stijgende lijn laat zien. Hier vallen onder andere diefstal, mishandeling, vandalisme, bedreiging en moord onder. In de eerste tien maanden van dit jaar registreerde de politie 3.044 misdrijven in Assen, tegen 2.970 en 2.525 misdrijven in de eerste tien maanden in respectievelijk 2019 en 2018. Een stijging van 20 procent ten opzichte van twee jaar geleden.

Bovendien worden de misdrijven zwaarder volgens het CDA. ,,Er zijn dit jaar al diverse overvallen geweest, met geweld en/of gewapend. Volgens cijfers van de politie zijn er meer straatroven en vernielingen geweest dit jaar.” Ook ervaren steeds meer inwoners volgens het CDA overlast (zoals verwarde personen, geluidshinder of hangjeugd), een groeiend probleem dat door de gemeente wordt erkend.

Aanleiding om schriftelijke vragen te stellen, is een recente gewapende overval in het Anne Frank-park. Hier werd op 20 november iemand gedwongen om geld af te geven onder bedreiging van een pistool. Niet de eerste keer dat er dit park in de wijk Marsdijk zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, merkt het CDA op. Ook noemt de partij Kloosterveen als een wijk waar dit jaar overlast is geweest van ‘personen die ongewenst en hinderlijk gedrag vertonen’.

Veiligheid is al langer een punt van aandacht in Assen. Vorig jaar wees de gemeente de Rolderstraat aan als een risicogebied na meerdere geweldsdelicten met vuurwapens. Maar na het treffen van maatregelen als een samenscholingsverbod, het plaatsen van bewakingscamera’s en preventief fouilleren, concludeerde de inmiddels vertrokken stadsmarinier Dick Dreves vorige maand dat de Rolderstraat veiliger is geworden.