Bij het grootscheepse onderzoek naar oude werven in de binnenstad van Utrecht zijn sinds begin dit jaar zestig onbekende werfkelders ontdekt. De gemeente sluit niet uit dat uiteindelijk zo'n 200 kelders worden gevonden die tot nu toe niet in kaart zijn gebracht.

De kelders zijn in eerste instantie opgespoord met een grondradar, meldt RTV Utrecht. Om te kunnen vaststellen waar de kelders precies zitten, moeten duikers het water in. Ze zullen de vondsten dan verder visueel inspecteren.

"Met de inspecties proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de staat en het aantal weg- en werfkelders in de binnenstad. Indien nodig nemen we preventieve maatregelen voor de veiligheid, behoud van erfgoed en de functionaliteit van het gebied", aldus het stadsbestuur.

De eerste van de meer dan 700 werfkelders in de Utrechtse binnenstad stammen uit de twaalfde eeuw. De Oudegracht was toen de belangrijkste aanvoerroute voor goederen. Aanvankelijk werden de spullen uit de boten naar boven gesjouwd, de kade op. Aan de andere kant van de kade werden ze dan weer naar beneden gebracht, naar de opslagkelders.

Dat was de praktijk totdat iemand op het idee kwam om die omweg te besparen door tunnels tussen het water en de opslagkelders te graven. Dat waren de eerste werfkelders.

Het probleem is dat de eerste werfkelders van hout werden gemaakt en nu in zeer slechte staat verkeren. De kademuren zijn meestal wel van steen gemaakt maar brokkelen soms af. Onlangs nog viel er een gat van 30 centimeter in het wegdek van de Nieuwegracht, zeer waarschijnlijk doordat daaronder een oude, allang verlaten werfkelder zit.
Illustratie