Boeren in het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde zaaien dit jaar tientallen hectares in met speciale zaadmengsels om vogels en insecten te helpen.

Het is een project van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), die al jaren werkt aan de vergroening van de landbouw. De ANOG heeft twee actieplannen gemaakt: een voor gebieden met kleigrond en een voor zand- en dalgrond.

De biodiversiteit op het platteland van Oost-Groningen staat onder druk, mede doordat er nog maar een paar gewassen worden geteeld. In het Oldambt is dat vooral graan; koolzaad en karwij bijvoorbeeld worden steeds minder verbouwd bij gebrek aan een afzetmarkt. Daar waar boeren vroeger soms wel tien verschillende gewassen op hun land hadden staan, zijn het er nu vaak maar twee of drie. In de Veenkoloniën worden voornamelijk aardappelen verbouwd.

In het Oldambt zijn 7 deelnemers die gezamenlijk 18 hectare vogelgraan en 21 hectare kruidenrijke akkerrand gaan beheren. Die akkerranden zijn minimaal 9 meter breed. In de veldjes komen speciale bloemen- en kruidenmengsels die veel insecten aantrekken, waar vervolgens vogels op afkomen. In het broedseizoen worden de stroken met rust gelaten.

In Kielwindeweer in de Veenkoloniën gaan 14 deelnemers aan de slag met in totaal 21 hectare aan bufferstroken en 15 hectare ecologisch slootbeheer.

In Westerwolde doen in het gebied Ter Wisch 4 deelnemers mee. Deze boeren zaaien 8,2 hectare kruidenrijke akkerrand in voor de patrijs en 1 hectare bloemenrand voor de wilde bij. Zowel de patrijs als de wilde bij heeft het moeilijk in de huidige, grootschalige landbouw. Ze zijn verdwenen uit grote delen van de provincie.

Alle deelnemende boeren hebben onlangs hun zaadmengsels ontvangen.

Bij het project wordt samengewerkt met het Europees Landbouwfonds en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De pilot, die duurt tot medio volgend jaar, is een van de zeven landelijke proefprojecten waarmee landbouworganisaties in ons land uitvoering geven aan de Nederlandse invulling van de vergroening van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. De Oost-Groninger ANOG is in ons land trekker van het project.