Bij het oversteken in Genève kun je even worden afgeleid. Want sinds kort zijn de verkeersborden en -lichten bij de zebrapaden genderneutraal. Sterker, de helft van de afgebeelde overstekende mannen wordt niet alleen vervangen door vrouwen – soms zwanger – maar ook door het profiel van een oudere, iemand met een afrokapsel of een lesbisch stel.

In plaats van de iconische zwarte mannetjes zijn zes varianten ingevoerd die de diversiteit in de samenleving beter moeten weergeven. Het is een ingreep van burgemeester Sandrine Salerno (48 ). Nu het einde van haar mandaat nadert, in mei, wil de feministe nog eenmaal een duidelijk signaal afgeven. De feminisering van de verkeersborden en -lichten kost de stad omgerekend ruim 50.000 euro en wordt gesteund door het kanton Genève.
De magistraat is ook bezig mannelijke straatnamen om te dopen

Het ziet er misschien uit als een spelletje, zegt de sociaal-democrate, maar is dat allerminst. ‘De alomtegenwoordigheid van beelden van mannen versterkt de indruk dat sommigen – vooral vrouwen, maar ook minderheden – minder thuishoren in de openbare ruimte.’ De magistraat is intussen ook bezig mannelijke straatnamen om te dopen.

Salerno heeft het tij mee. Sinds de omvangrijke vrouwenstaking in juni 2019 rolt een nieuwe feministische golf door Zwitserland. Die leidde niet alleen tot een verdubbeling van het aantal vrouwelijke Kamerleden na de recente verkiezingen, maar ook tot een verhevigde strijd voor een gelijk salaris voor gelijke arbeid.

Dat neemt niet weg dat sommigen het maar knap overdreven vinden. ‘Een mannetje en een vrouwtje waren voor mij al genoeg geweest,’ zegt Pierre Virot (58 ), een fotograaf uit Genève. Mensen zijn toch niet zo dom dat ze concluderen dat die borden alle inwoners vertegenwoordigen?’ Ook Lorenza Musy (52) vindt dat de burgemeester overdrijft: ‘De verkeersborden zijn een provocatie, zo vlak voor haar vertrek.’
Filmpje