Een Amerikaanse vrouw die door justitie wordt beschuldigd van het moedwillig verlaten van haar minderjarige, geadopteerde dochtertje is zich van geen kwaad bewust. Volgens Kristine Barnett (45) is ze slachtoffer geworden van een ernstige vorm van adoptiefraude. ,,Kort nadat we de ‘6-jarige’ Natalia uit Oekraïne in huis hadden gehaald, bleek dat ze menstrueerde en al haar op bepaalde lichaamsdelen had. Ons 90 centimeter lange dochtertje was in werkelijkheid een volwassen vrouw met dwerggroei.”

Kristine Barnett, een succesvol schrijfster van opvoedboeken, en haar toenmalige echtgenoot Michael adopteerden de kleine Natalia in 2010 omdat ze verlangden naar een groot gezin. Drie jaar later besloten ze hun ‘kindje’ - toen ‘9 jaar’ - achter te laten in een flat in Lafayette (Louisiana), waarna het stel terugkeerde naar hun woning in Canada. Ze hielden op afstand wel contact met hun adoptiedochter en betaalden haar huur en eten, maar volgens de politie maakten Kristine en Michael zich tussen 2013 en 2016 schuldig aan ‘extreme verwaarlozing van een minderjarig kind’. Onder meer omdat medici vast hadden gesteld dat het ‘slimme meisje’ een zeldzame vorm van dwerggroei heeft en om die reden zeer moeilijk loopt.

De moeder heeft, nu de rechtszaak nadert, aan de bel getrokken bij Amerikaanse media om het ‘ware verhaal’ te vertellen. Volgens Kristine Barnett is zij slachtoffer in deze geruchtmakende zaak en niet Natalia. ,,Natalia was geen 6 jaar toen we haar kregen maar dertien of zelfs zestien jaar ouder dan in de adoptiepapieren stond. Ze had een ernstige persoonlijkheidsstoornis en heeft meermaals geprobeerd mij te vergiftigen en elektrocuteren.”

Barnett vertelde eerder aan Daily Mail en Fox News dat ze zag hoe Natalia steeds tekeningen maakte van hoe ze familieleden wilde vermoorden door ze in dekens te rollen en in de achtertuin te zetten. ,,En ik zag haar bijtende vloeistoffen zoals chloor in mijn koffie schenken. Als ik haar vroeg waarom ze dat deed, zei ze met een ernstig, bijna duivels gezicht dat ze me probeerde te vergiftigen.”

Omdat Kristine en haar toenmalige man het gedrag van Natalia ‘doodeng en hoogst merkwaardig’ vonden, besloten ze haar beter in de gaten te houden. Zo spraken ze af goed op te letten als Natalia onder de douche ging. De adoptieouders mochten haar nooit naakt zien, maar toen ze toch een glimp van het ‘kind’ opvingen, schrokken ze zich kapot. ,,Ze had al haar op bepaalde plaatsen. Natalia, die ook al volwassen tanden bleek te hebben en menstrueerde, was niks anders dan een kleine volwassene. Ze groeide ook niet meer, zoals bij kinderen wel het geval is.”

Nadat ze Natalia voor onderzoek naar het ziekenhuis hadden gebracht, kwam volgens de moeder de spreekwoordelijke aap uit de mouw. ,,Haar botdichtheid was volgens de artsen die van iemand die ouder dan 14 jaar is. En wat we al dachten, klopte. Natalia was niet alleen een twintiger, maar had ook last van psychische problemen die doorgaans alleen bij volwassenen voorkomen”, aldus Barnett die het ‘een gruwel’ noemt dat ze in de media nu wordt afgeschilderd als ‘slechte moeder’. ,,We zouden een kind nooit alleen hebben gelaten. Natalia wel. Die spoorde niet, sprong uit rijdende auto's, smeerde bloed op spiegels en deed andere dingen die kinderen nooit zouden doen. Ons leven met Natalia was een regelrechte hel.”

Volgens Barnett, die voor de adoptie van Natalia al een zoontje met autisme kreeg, moesten zij en haar man in 2010 ‘plankgas’ naar Florida rijden voor de zogenoemde noodadoptie. ,,We kregen maximaal 24 uur de tijd om alle formaliteiten te checken en af te ronden”, blikt Kristine terug. ,,En kregen te horen dat ze al twee jaar in Amerika was en het levenslicht had gezien in Oekraïne. Ze had onmiddellijk onderdak nodig, want haar vorige adoptieouders hadden haar weer afgestaan. Waarom weten we nog steeds niet. Hoe dan ook hebben we haar, weliswaar met gebrekkige achtergrondinformatie, als ons kind verwelkomd.”

Natalia's nieuwe adoptiemoeder kan zich het moment nog goed herinneren dat hun ‘kind’ bij de eerste ontmoeting ‘opvallend zenuwachtig’ was. ,,We wisten dat ze veel zorg en aandacht nodig had en moeilijk liep. Daarom droegen we haar die eerste dag ook naar de auto.” Enkele dagen later roken Kristine en Michael voor de eerste keer onraad. ,,Op het strand begon ze opeens te lopen, sprak ze Engels en gebruikte ze ingewikkelde woorden.”

Hoe oud Natalia precies is, is nog altijd onduidelijk. Volgens justitie was ze tijdens de adoptie iets ouder dan 6 jaar maar zeker geen volwassene. Michael, de ex van Kristine, zou tegen de politie hebben gezegd dat hij wist dat Natalia minderjarig is. Zijn advocaten ontkennen dat hij dat ooit heeft beweerd en stellen dat Natalia inmiddels ‘30 jaar zou kunnen zijn’.

Zowel Kristine als Michael wordt door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor verwaarlozing en het plegen van een misdrijf tegenover een kind. Het stel is inmiddels na betaling van een borgsom op vrije voeten gesteld. De komende dagen wordt de zaak in een gerechtshof behandeld. De uitspraak wordt begin oktober verwacht. Dan zal duidelijk worden of de adoptieouders al dan niet schuldig zijn en hoe oud Natalia in werkelijkheid is. De zaak heeft volgens het OM spoed, omdat zich weer nieuwe adoptieouders voor de minder- of meerderjarige Oekraïense hebben gemeld. Natalia mag, aldus Amerikaanse media, met niemand spreken omdat ze daarvoor nog te jong zou zijn.