Opmerkelijk beeld uit Knokke-Heist: Paul Decuypere zag er bij het luchten van zijn composthoop plots ... een polonaise van dansende huispitsmuizen.